Sekretesspolicy

I denna Sekretesspolicy , vill vi informera alla besökare på denna webbplats (“du”) vilken personlig information vi lagrar när ni besöker denna webbplats, likväl hur vi använder och hanterar denna information. Denna Sekretesspolicy gäller endast bearbetning av personuppgifter som samlas på denna webbplats och tillämpar ingen bearbetning av data som inträffar på andra webbplatser.

Denna Sekretesspolicy är utformad för att informera kunder och besökare på denna webbplats (”du”) om hur deras personliga data samlas in, används, lagras eller på annat sätt behandlas när de surfar på denna webbplats.

Ägaren till webbplatsen

Denna Sekretesspolicy gäller från och med 25 maj 2018, men den kan uppdateras eller ändras vid behov. Om en väsentlig förändring eller uppdatering inträffar kan det påverka dina rättigheter och skyldigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. När detta sker kommer du att meddelas i förväg så att du kan granska ändringarna innan de träder i kraft. (exempelvis om vi förlitar oss på nya syften för databehandling, lanserar nya tjänster eller utvecklar ny teknik som betydligt påverkar hur vi behandlar dina data).

Ändringar av Sekretesspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna Sekretesspolicy då och då om vi finner det nödvändigt, så vi föreslår att du granskar den regelbundet.

Å andra sidan, mindre ändringar kan inträffa när vi måste göra grammatiska korrigeringar eller språkliga ändringar, dessa kommer dock inte att ha någon påverkan på dina rättigheter och skyldigheter gällande behandling av dina personuppgifter.

Om väsentliga ändringar inträffar, kommer du att bli ordentligt meddelad i förväg, så att du har tid att granska ändringarna innan uppdateringarna verkställs.

Typer av personuppgifter vi lagrar

När du besöker vår webbplats kan vi komma att hantera två typer av personuppgifter angående dig:

 • Elektronisk identifieringsinformation som din IP-adress, operativsystemet du använder på din enhet, unika enhetsidentifierare och mobilnätinformation, enhetens plats, webbläsartyp som du använde för att besöka vår webbplats och datum och tid för åtkomst till vår webbplats.
 • Information om dina interaktioner med de webbplatser vi samarbetar med – oavsett om du besöker, registrerar eller deltar i spelaktiviteter på någon av våra partners webbplatser. Denna information behandlas på en aggregerad nivå (tillsammans med liknande information som samlats in från andra användare), och den kan inte kopplas till din identitet.

För att hantera informationen ovan används cookies och liknande teknologi. För att veta mer om hur vi använder cookies, kan du läsa i vår Cookie Policy.

Den lagliga grunden för behandling av dina personuppgifter

Hanteringen av dina personuppgifter tjänar det legitima intresset av att förbättra våra produkter och tjänster i syftet att:

 • Mäta och förbättra effektiviteten av marknadsföringskampanjer som är implementerade på vår webbplats
 • Förbättra din generella användarupplevelse
 • Utveckla innehåll på vår webbplats
 • Säkerställa och upprätthålla webbplatsfunktionalitet
 • Förhindra samtliga potentiella hot
 • Uträkning av våra intäckter
 • Webbplatsanalyser och statistik

Dina dataskyddsrättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

 • Att dra tillbaka tidigare givet samtycke till databehandling
 • Att få åtkomst till dina personuppgifter som vi har eller behandlar
 • Att begära korrigering av personuppgifter som är felaktiga eller föråldrade
 • Att begära radering av dina personuppgifter som vi lagrar
 • Att invända mot vår användning och behandling av dina personuppgifter
 • Att begära begränsning av vår användning och behandling av dina personuppgifter
 • Att kräva överföring av dina personuppgifter
 • Att lämna in ett klagomål till relevant dataskyddsmyndighet om du tror att dina rättigheter kränkts

För mer information om dessa rättigheter, eller om du vill skicka oss en begäran som gäller dina rättigheter, kan du kontakta oss på

Den registrerade och den registeransvarige

Som besökare på vår webbplats är det viktigt att du bättre förstår din roll i enlighet med relevanta lagar om dataskydd, nämligen den allmänna dataskyddsförordningen (‘GDPR’). Eftersom behandlingen av personuppgifter som kan inträffa på denna webbplats handlar om dina personuppgifter, anses du vara registrerad. Som registrerad har du rätt att utöva vissa mänskliga rättigheter som garanteras inom EU: s lagar om dataskydd och förklaras i denna Sekretesspolicy.

Datakontrollant är en fysisk eller juridisk person som (antingen själv eller gemensamt eller i samband med andra personer) bestämmer syften för och sättet för vilken personlig information ska, eller ska behandlas. Syftet med denna Sekretesspolicy, eftersom vi fastställer syftet och mening av behandling av dina personuppgifter på denna webbplats, anser vi vara data kontrollant över dina personuppgifter. Att vara datakontrollant skapar en skyldighet att skydda din data med största försiktighet och i enlighet med relevanta lagar om dataskydd.

Dataskydd

Det är mycket viktigt att vi håller din data säker och detta är något vi tar allvarligt på. Vi tillämpar nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten av dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förlust, stöld, förändring, obehörigt avslöjande, tillgång eller användning och mot alla andra olagliga former av behandling.

En annan metod som vi använder för att skydda dina data är åtkomstkontroll. Endast auktoriserad och utbildad personal har tillgång till dina personuppgifter som vi lagrar, vilket är nödvändigt för utförandet av sitt jobb.

Tredjepartsmottagare

Det är möjligt att dina data kan komma att delas med enheter som hjälper oss att förbättra och utveckla våra produkter och tjänster (till exempel marknadsföring, reklam, analys, utveckling, säkerhet). Därför kan det vara nödvändigt att de behandlar dina personuppgifter för att utföra uppgifterna för vår räkning.Enligt GDPR, tredjepart som behandlar din information tar rollen som personuppgiftsbiträde. De är involverade i behandlingsaktiviteter enligt relevanta dataskyddsavtal som är skräddarsydda för att skydda din data. Vi tar alla nödvändiga åtgärder för att försäkra att din data blir behandlad säkert och i enlighet med denna Sekretesspolicy och att ingen överföring av dina personuppgifter tar plats till en organisation eller land, såvida det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan delas med offentliga myndigheter och brottsbekämpande myndigheter där det är nödvändigt och där vi enligt lag är skyldiga eller tillåtna att göra det.

Överföra dina personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES)

Som det nämndes i tidigare sektion, om vi överför dina personuppgifter utanför EEA kommer vi försäkra att tillräckligt med dataskydd finns på plats, enligt definitionen i tillämpliga lagar om dataskydd.

Dina personuppgifter kan överföras till en:

 • Mottagare baserad i USA i enlighet med Privacy Shield Framework. Du kan läsa mer om detta ramverk här .
 • En stat som anses ha en tillräcklig nivå av dataskydd som har godkänts av den Europeiska Kommissionen. Du kan hitta mer om stater med tillräcklig nivå av skydd här.
 • En mottagare i ett land som inte har en tillräcklig nivå av dataskydd enligt den Europeiska Kommissionen. I detta fall, kommer vi att använda kontrakt som kräver att mottagaren skyddar dina personuppgifter i samma standard som det vore enligt EEA och implementera nödvändiga skyddsåtgärder som krävs av GDPR, angående behandlingen av dina personuppgifter.
18+ | Spela ansvarsfullt | Regler & villkor gäller | Endast nya kunder | Kommersiellt innehåll